Nyheter

Resa med hund

Hem Nyheter Resa med hund

När hunden åker bil ska den sitta säkert – antingen i en hundbur eller fastspänd med säkerhetsbälte som går att köpa i djuraffärer. Hundar svettas inte som vi människor och kan snabbt bli överhettade. Även vid molnigt väder, tidigt på dagen, kan det bli mycket varmt i bilen. Lämna därför aldrig din hund i bilen när det är varmt!

 

Så reser din hund bäst:

 • En hund får lämnas i ett fordon max 3 timmar, men den får inte lämnas utan tillsyn om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
 • Under resan måste hunden rastas och få vatten minst var sjätte time. Mat ska den få med högst 24 timmars intervall.
 • Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • Utrymmet där hunden åker ska vara utformat så att hunden kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Utrymmet ska vara avskärmat mot personutrymmet med galler eller nät.

Resa utomlands med hund

När din hund ska resa utomlands måste den uppfylla de krav som finns på vaccinationer och id-märkning för det land du ska besöka. För att slippa trassel vid gränsen är det också klokt att ta reda på vad som krävs för att få föra in hunden i Sverige igen.

Vanligtvis gäller att:

 • Hunden ska vara id-märkt
 • Hunden ska ha en giltig vaccination mot rabies
 • Hunden ska ha EU-pass för sällskapsdjur
 • Hunden ska anmälas hos tullen (föras in i Sverige via en tullplats)

För att ta reda på vilka krav och regler som gäller för att ta med din hund till ett visst land kan du alltid vända dig till landets ambassad. Vad som gäller när hunden ska resa in i Sverige igen kan du läsa om på Jordbruksverkets webbplats.

Checklista inför utlandsresan:

 • Ta reda på vilka införselregler som gäller för det land du ska resa till.
 • Kontrollera införselreglerna till Sverige så att din familjemedlem får följa med hem igen.
 • Om hunden reser inom EU måste den vara chipmärkt.
 • Se över dina kontaktuppgifter i DjurID.se så att du går att nå om din hund skulle springa bort på resan.
 • Kontrollera att alla uppgifter i hundens pass är korrekta.

Källa: Svenska kennelklubben