My ALD

My ALD är din personliga mobilitetsassistent för dig med leasingbil från ALD Automotive. Tjänsten finns tillgänglig via din browser, my.ald.se, och är utvecklad för att göra ditt billiv enklare och erbjuder förutom körjournals- och trängselskattrapportering även bokningsservice på kringtjänster samt information om de flesta frågor som kan dyka upp längs vägen.


My ALD erbjuder de mest nödvändiga funktionerna, som assisterar dig som förare i vardagen:

  • Rapportera körjournal, trängselskatter och infrastrukturavgifter
  • Boka glasreparationer och däckskifte direkt i kundportalen
  • Uppdatera och hålla dig informerad om status på din bil och allt som rör den


Om ALD Automotive

ALD Automotive har i 20 år erbjudit operationell leasing till den svenska tjänstebilsmarknaden. Globalt är vi mer än 6300 anställda i 43 länder och administrerar närmare 1,6 miljoner bilar. ALD Automotive är ett dotterbolag till Société Générale.