Förmånsvärde

Förmånsvärde

Alla bilar har ett förutbestämt förmånsvärde som grundar sig på bilens nypris inklusive all utrustning. Förmånsvärdet ligger till grund för den extra skatt som du som förare måste betala för att få använda företagets bil privat.

Aktuellt förmånsvärde på nya bilar hittar du för respektive bil där du bygger din bil, under månadskostnaden. Vi anger den summa som motsvarar det belopp som du ska betala i extra skatt för att du har bilen som förmån.

Beloppet räknas fram genom att vi hämtar årligt förmånsvärde från skatteverket på aktuell bil och delar med 12 (månader). Ex. 60 000 kr / 12 = 5 000 kr som läggs på din nuvarande lön för beräkning av preliminärskatt och sociala avgifter. Vi utgår sedan från en marginalskatteeffekt på 50% och får i detta exempel ett slutligt värde på 2 500 kr som anges som förmånsvärde netto.

5