Nyheter

Ännu viktigare med körjournal när privata trängselskatter ska förmånsbeskattas

Hem Nyheter Ännu viktigare med körjournal när privata trängselskatter ska förmånsbeskattas

Trängselskatten lyfts ur förmånsvärdet för tjänstebilar från och med januari 2018 och kommer att värderas och beskattas separat. Förutom trängselskatter i Göteborg och Stockholm gäller även förmånsförändringen infrastrukturavgiften som tas ut vid körning över broarna i Sundsvall och Motala.

Både förare och företag påverkas när trängselskatten inte längre ingår i förmånsvärdet för bilen. Det kan innebära rejält ökade kostnader för den som har många privata trängselskattepassager i Göteborg och Stockholm. Enkelt uttryckt innebär förändringen att trängselskatter som hör till privata resor och resor till och från arbetet ska förmånsbeskattas. Sorteringen mellan dessa resor och tjänsteresor görs i körjournalen.

Som vi ser det finns det tre alternativ att hantera trängselskatterna, genom;

  1. Förmånsbeskattning
  2. Nettolöneavdrag på passager för privata resor och arbetsresor (resor till och från arbetet) samt
  3. Nettolöneavdrag på samtliga passager på alla resor mot att den anställde får begära kostnadsersättning.

Du som arbetsgivare måste bestämma dig för vilket av alternativen som ska gälla era anställda. Oavsett val blir körjournalen ett viktigt redskap och vår starkaste rekommendation är att föra den löpande. Genom att alltid ha den uppdaterad behöver du aldrig gissa hur du faktiskt körde och vilka passager du hade, utan kan enkelt och smidigt rapportera din körning även om det skiljer två månader mellan händelsen och rapporteringen.

För dig som förare

Inför den första rapporteringen i mars av förmånsbeskattning av januaris trängselskatter har vi utvecklat vår rapporteringstjänst och gjort det enkelt för dig som användare. Vår körjournal kommer att hantera både körda kilometer och trängselskatt, och du kommer att kunna använda verktyget för antingen båda delarna tillsammans eller enbart för kilometer eller trängselskatt.

På vår kundportal my.ald.se kommer vi också att ha då gällande prislista för trängselavgifter per klockslag och rapporteringsinstruktioner tillgängliga i form av både filmguider och skriftlig vägledning för att hjälpa dig i rapporteringen.

För dig som företag

Oavsett vilken metod ditt företag valt kommer våra rapporter ge dig stöd till er interna löneadministration. Våra nuvarande rapporter kommer att utökas med de anställdas rapportering av eventuella trängselskatter. Du väljer själv om du vill ta ut rapporten med en översikt på totala belopp per månad eller per dag.

För mer information

ALD Automotive har samlat allt du behöver veta och guidar ditt företag och dig som förare till rätt väg. Här kan du läsa mer. På Skatteverkets hemsida finner du också mer.

SLUTLIGEN – HUR KAN MAN SAMMANFATTA DET HELA?

  1. Det är en komplicerad hantering i förhållande till beloppens storlek.
  2. Det blir en omständlig administration om ert företag inte har en tjänst eller köper hjälp.
  3. Med det sagt hjälper vi våra kunder med administration, uppföljning och kontroll. Vi kommer att serva dina förare på ett bra sätt från dag ett och uppmuntra samt påminna dem att föra körjournal.

For information in english, click here.